สถาบันสอนดนตรี PlaySound
PLAYSOUND
ขณะนี้ Playsound เปิดทำการสอนอยู่ 3 สาขา
สาขา วัชรพล
สาขา Town in Town
สาขา The Walk ราชพฤกษ์
สอบถามรายละเอียด
ครูฟาร์ม
playsoundmusic@gmail.com
สาขาท่ี่1: ซอยวัชรพล
120/35 ซอย วัชรพล ถนน รามอินทรา
แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน
กรุงเทพฯ
084-006-7919
สาขาที่2: Town In Town
โครงการ The Scene ชั้น 2, ซอยลาดพร้าว แขวง 94 (ปัญจมิตร) ถนน ลาดร้าว แขวง วังทองหลาง กรุงเทพฯ
084-528-1818
สาขาที่ 3 The Walk ราชพฤกษ์
The Walk ราชพฤกษ์, ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง บางกรวย, นนทบุรี 11130
061-661-9090