สถาบันสอนดนตรี PlaySound
Honda – Happiness Book
12 พฤศจิกายน 2011

         ครูฟาร์มได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Music Therapy แก่ผู้บริหารและเจ้าของศูนย์ Honda ทั่วประเทศไทย