สถาบันสอนดนตรี PlaySound
"Kids Prodigy Piano" เด็กเล่นสองมือได้ใน 6 เดือน
17 ตุลาคม 2554

         สถาบันสอนเปียโนเด็กเล็ก PlaySound ตระหนักที่จะมุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วย “เปียโน”สำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ด้วยหลักสูตร “Kid Prodigy Piano” ซึ่งประกอบด้วยหนังสือจำนวน 6 เล่ม (6 Levels) จัดทำมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กเล็กโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ สามารถอ่านโน้ต และเล่นเพลงโดยใช้ทั้งมือขวาและมือซ้ายพร้อมกันได้ ภายใน 6 เดือน พร้อมทั้งฝึกประสาทสัมผัสในด้านการฟัง (Listening Skill) การแยกแยะเสียงสูงต่ำ และจังหวะสั้นยาวของตัวโน้ต ซึ่งในบทเรียนนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรม และเกมส์เสริมทักษะมากมายซึ่งแฝงไปด้วยการเรียนรู้

         นอกจากนี้ บทเรียนที่เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินนั้น ประกอบด้วยเพลงที่เด็กๆ คุ้นเคย จึงทำให้เด็กๆ สามารถร้องตามได้ รู้สึกชอบและมีความสุขเวลาได้เล่นเพลงในบทเรียน ด้วยหลักสูตรที่ปลูกฝังให้เด็กๆ สามารถอ่านโน้ตได้เองตั้งแต่เล็ก ดังนั้น เด็กๆ จึงสามารถเล่นเพลงที่ตนเองชื่นชอบได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาได้พบเจอกับบทเพลงใหม่ๆ

         “คอร์ส Kid Prodigy Piano นี้ คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นมาโดยมุ่งเน้น ให้เด็กเล็กเริ่ม 3 ขวบ ได้เรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรีที่ถูกต้อง ถูกวิธี และดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กๆ มีใจรักในเสียงดนตรี ฝึกฝนให้สามารถเล่น ‘เปียโน’ เครื่องดนตรีอันเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆ ได้ โดยการนำกิจกรรม เกมส์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มาร่วมใช้เพื่อให้เด็กๆ มีโสตการฟังที่ดี อ่านโน้ตได้แม่นยำ และแยกแยะเสียงสูงต่ำ หรือค่าของจังหวะสั้นยาวได้ิ รวมทั้งคอร์ส Kid Prodigy Piano ยังได้รวบรวมเพลงอันเป็นที่โปรดปรานของเด็กๆ เอาไว้มากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน เด็กๆ จะเพลิดเพลิน และภูมิใจที่พวกเขาสามารถเล่นเพลงที่ตนเองชื่นชอบได้ค่ะ” กล่าวโดย ครูฟาร์ม ภารวี สมบัติศิริ (ผู้อำนวยการสถาบันสอนดนตรีเด็กเล็ก PlaySound ผู้คิดค้นหลักสูตร Kid Prodigy Piano ) ในหลักสูตรนี้ ยังมุ่งเน้นให้เด็กๆ มีทักษะการฟังที่ดี (Perfect Pitch) โดยวิธีการเรียนดนตรีด้วยการร้องโน้ตเพลงตาม หรือ Solfege Singing ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังที่ดี ส่งผลถึงแรงจูงใจในการเล่นเพลงที่ตนเองไม่รู้จัก รวมถึงแรงจูงใจในการแกะเพลงต่างๆ ที่ชื่นชอบด้วยตนเอง

         ในส่วนของการวัดผลการเรียนดนตรีนั้น ทางสถาบันดนตรี PlaySound ได้จัดให้มีการสอบและการประเมินผลการเรียนทุกครั้งหลังจากเรียนจบในแต่ละเล่ม ตลอดจนทำการส่งใบประเมินผลให้ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงพัฒนาการของบุตรหลาน ทั้งด้านการปฏิบัติ การอ่านโน้ต และโสตทักษะ

         คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรใน "คอร์สเปียโน"