สถาบันสอนดนตรี PlaySound
New Zealand Educated
25 กรกฎาคม 2012

         ครูฟาร์มได้รับเกียรติจากทางสถาทูตนิวซีแลนด์ ให้เป็นนักเรียนตัวอย่างจากการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ ครูฟาร์มพาชมโรงเรียนและเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์จนพัฒนามาเป็นสถาบันสอนดนตรี PlaySound ค่ะ