สถาบันสอนดนตรี PlaySound
เปียโน / Piano
ขับร้อง / Voice
ไวโอลินและกีตาร์ / VIOLIN & GUITAR
ทฤษฎีดนตรีฝึกโสตทักษะ / THEORY & EAR-TRAINING
ดนตรีเด็กเล็ก / Music For Little Ones
เปียโน / PIANO

หลักสูตรเปียโนเด็กเล็กเรียนเดี่ยว “Kid Prodigy Piano” ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 6 เล่ม (6 Levels) จัดทำมาให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก เริ่มอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป โดยการเน้นให้เด็กๆสามารถอ่านโน้ต และเล่นเพลงโดยใช้ทั้งมือขวา และมือซ้ายพร้อมกันได้ ภายใน 6 เดือน พร้อมทั้งการฝึกฝนในด้าน Listening Skill การแยกแยะเสียงสูงต่ำ และจังหวะสั้นยาวของตัวโน้ต

เปียโน | Piano
KID PRODIGY PIANO
NEW PIANO SYLLABUS 2015 & 2016
TRINITY PIANO SYLLABUS