สถาบันสอนดนตรี PlaySound
ครูฟาร์มและนักเรียน ร้องเพลงออกรายการ 360 องศา
25 ธันวาคม 2011

         ครูฟาร์มพาเหล่านักเรียนร้องเพลงอัดรายการ “บันเทิง 360 องศา” ทางช่อง มีเดียแชนแนล เนื่องในเทศกาลวัน Christmas ค่ะ