สถาบันสอนดนตรี PlaySound
ครูฟาร์มให้สัมภาษณ์ รายการห้องแนะแนว
11 กรกฎาคม 2012

         ครูฟาร์มให้สัมภาษณ์ในรายการ "ห้องแนะแนว"