สถาบันสอนดนตรี PlaySound
บทสัมภาษณ์ คุณมนตรี กลั่นสอน (ผู้ปกครองน้องปุ๊บปั๊บ)

ผมให้ลูกเริ่มเรียนเปียโนเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2552 ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ปัจจุบันนี้ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดเกรดกับสถาบันวัดระดับครับ เหตุที่เรียนเปียโน เนื่องจากน้องเป็นเด็กที่ซนมาก ไม่ค่อยอยู่นิ่งจะเล่นตลอดเวลา แต่เมื่อได้เล่นเปียโน ดูแล้วเป็นเด็กที่มีสมาธิดีนิ่งขึ้นกว่าเดิม สามารถมีสมาธิจดจ่อกับเพลงที่มีความยาวเพิ่มขึ้นได้