สถาบันสอนดนตรี PlaySound
บทสัมภาษณ์ อ.นายแพทย์เพชร และ แพทย์หญิง มิทธิรา พิณโสภณ (ผู้ปกครองน้องช้าง)

น้องช้างเริ่มเรียนดรตรีตั้งแต่ 4 ขวบค่ะ เปียโนเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ให้เริ่มหัดเล่น อยากให้ลูกเรียนดนตรีเพื่อที่จะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เวลาว่าง นอกจากการเรียน การเล่น และการออกกำลังกาย ดนตรีจึงเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยเสริมสร้างอารมณ์ ให้ร่าเริงแจ่มใส และยังเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถสื่อถึงกันได้

ดนตรีช่วยให้ลูกอารมณ์ดี ร่าเริง กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ใยบางโอกาสยังมีเวทีให้เด็กได้มาแสดงศักยภาพที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมา เป็นการสอนให้เห็นว่า ความพยายามและตั้งใจในการฝึกซ้อม ส่งผลให้ผลงานที่ออกมาเป็นที่ภาคภูมิใจ ทั้งตนเองและครอบครัว