สถาบันสอนดนตรี PlaySound
บทสัมภาษณ์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภูริสา ชลศึกย์ สอสกุล (ผู้ปกครองน้องพิณ)

น้องพิณ ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ 1 เดือนค่ะ เริ่มเรียนเปียโนตอนอายุ 3 ขวบ 3 เดือน ที่ให้เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กๆ เพราะคิดว่า ดนตรีช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ในหลายๆด้าน ทั้งด้านสมาธิ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ประสาทสัมผัสที่ต้องประสานกัน ระหว่างสมอง ตา มือ และหู การเล่นดนตรีก็เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย และเป็นความสามารถเฉพาะทางติดตัวไปจนโตค่ะ

จากที่ได้เรียนเปียโนมาจนปัจจุบัน น้องพิณชอบมากค่ะ สนุก ผ่อนคลาย สิ่งที่ได้รับนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว อีกอย่างที่ได้คือ มีสังคมใหม่เล็กๆ เวลาที่มีการแสดงเปียโน สิ่งนี้ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะ