สถาบันสอนดนตรี PlaySound
คุณ พรชัย วิกัยวัฒน (ผู้ปกครองน้องวิว)

วิวเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อนุบาล 2 ตอนอายุ 5 ขวบครับ ปัจจุบันอายุ 9 ขวบ และเริ่มเรียนเพิ่มเติมในด้านการร้องเพลงเข้าไปด้วย ให้ลูกเรียนดนตรีเพราะ ผมอยากให้ลูกมีความสามารถพิเศษติดตัว และมีกิจกรรมที่ได้แสดงออกถึงความอ่อนโยน

ผลที่ได้รับคือ ทำให้เขาเป็นเด็กกล้าแสดงออก เข้ากับผู้คนได้ง่าย บวกกับความสามารถในด้านดนตรีที่เขามี โดยที่ผมไม่ได้คาดคิดเอาไว้