สถาบันสอนดนตรี PlaySound
PlaySound Grand Concert อุทยานการเรียนรู้ TK Park, เซ็นทรัลเวิร์ล
24 สิงหาคม 2014

         การแสดงดนตรีในสไตล์เพลง Classic จากเด็กๆในสถาบันครั้งนี้จัดขึ้นที่ อุทยานการเรียนรู้ TK Park, CentralWorld | เซ็นทรัลเวิลด์