สถาบันสอนดนตรี PlaySound
เปียโน / Piano
ขับร้อง / Voice
ไวโอลินและกีตาร์ / VIOLIN & GUITAR
ทฤษฎีดนตรีฝึกโสตทักษะ / THEORY & EAR-TRAINING
ดนตรีเด็กเล็ก / Music For Little Ones
ขับร้อง / VOICE
ขับร้อง | Voice